UWV Bezwaar

UWV Bezwaar

Hebt u een brief ontvangen van het UWV waarin een besluit is genomen waar u het niet mee eens bent? Dit kan gaan over uw rechten en plichten van uw uitkering (WW, Ziektewet (ZW), WIA (WGA en IVA), WAO, Participatiewet, Wajong, WAZO of ZEZ). Handel in dat geval juist en snel. U kunt namelijk bezwaar maken tegen dit besluit (of tegen meerdere besluiten). In de beslissing van het UWV is beschreven hoe u tegen het UWV in bezwaar moet gaan. De beslissing van het UWV waartegen u bezwaar maakt, wordt niet opgeschort door het indienen van het bezwaarschrift.

Ondersteuning

De termijn voor het indienen van het bezwaar is meestal 6 weken. Deze termijn wijkt wel eens af, waardoor deze korter is. Kijk daarom goed in de brief die u ontvangen hebt. Indien u bij het UWV uw bezwaar te laat indient, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Uw bezwaarschrift wordt in zo’n geval niet behandeld. U kunt het bezwaarschrift online of per post indienen. Benoem duidelijk de gronden waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV in uw bezwaarschrift. Als u die heeft, stuur dan bewijzen mee (bijvoorbeeld een loonstrook) die uw gronden ondersteunen. Probeer enkel feiten te benoemen in uw bezwaarschrift. Het UWV is niet gevoelig voor emoties die u misschien wilt benoemen in uw bezwaarschrift. Deze leiden tevens af van de feiten.

U ontvangt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van het UWV van uw bezwaarschrift. Het UWV gaat na ontvangst van uw bezwaarschrift uw situatie opnieuw beoordelen. Daarvoor kan zij u uitnodigen voor een gesprek. Dit heet in juridische termen een “hoorzitting”. De hoorzitting is niets meer dan het toelichten van uw bezwaarschrift en het stellen en beantwoorden van vragen. Als u hierover beschikt, mag u experts en getuigen meenemen naar de hoorzitting. Dit moet u van te voren wel even melden bij het UWV.

Uitkeringsprobleem oplossen

U ontvangt binnen 13 weken van het UWV een beslissing op bezwaar. Als er medische redenen meespelen, dan heeft het UWV 17 weken de tijd om een beslissing te nemen. U kunt wellicht een boete eisen van het UWV als zij niet tijdig een beslissing neemt.

U kunt een beroepsprocedure starten bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar is beschreven hoe u een beroepsprocedure opstart.