Alles wat je moet weten over laselektroden; je leest het hier

Lassen is een techniek waarin het verbinden van twee onderdelen of materialen centraal staat. Dit gebeurt door middel van verhitting en/of druk. De verhitte delen worden zo heet, dat deze in vloeibare of deegachtige vorm terechtkomen. Zodoende wordt het mogelijk om de beide delen aan elkaar te bevestigen en vervolgens te laten koelen en verharden, hetgeen zeer snel gebeurt. Er zijn verschillende manieren om dit lasproces vorm te geven. Bij de meeste lasprocessen waarbij elektrische stroom wordt gebruikt worden laselektroden ingezet. Dit zijn voorwerpen die elektriciteit zeer goed weten te geleiden. Meestal komen laselektroden in de vorm van een metalen staaf. Wil je meer weten of laselektroden en over wanneer je deze inzet? Lees dan ook de volgende alinea’s even door.

Welke groepen laselektroden bestaan er?

Eerst gaan we kijken welke laselektroden eigenlijk bestaan. Grofweg kun je stellen dat er twee hoofdsoorten laselektroden verkrijgbaar zijn, te weten:

• Afsmeltende elektroden: deze laselektroden smelten tijdens het lasproces af, waardoor ze als aanvoermateriaal zullen dienen voor het lasmateriaal.

• Niet afsmeltende elektroden: deze laselektroden worden ‘alleen’ gebruikt om elektriciteit en warmte te geleiden om het lasproces te vereenvoudigen. Niet afsmeltende laselektroden kenmerken zich door het feit dat ze een extreem hoog smeltpunt hebben; precies de oorzaak waardoor ze niet smelten tijdens het lassen. Vaak gaat het hierbij om wolfraam. 

Laselektroden

Wanneer gebruik je bij voorkeur een laselektrode?

Lassen met behulp van laselektroden is iets dat je vooral doet als er relatief korte lasverbindingen moeten worden gemaakt. Zeker bij afsmeltende laselektroden is dat zo. Wanneer deze elektrode is afgesmolten, heb je de lasopdracht bij voorkeur afgerond. Zo niet, dan zou je een nieuwe elektrode moeten aanbrengen, hetgeen niet ideaal is. Verder is het goed om te weten dat laselektroden kunnen worden ingezet bij diverse manieren van weerstandlassen en booglassen. 

Bekleding

Heel belangrijk om te weten is dat er verschillende subsoorten laselektroden zijn. Of met andere woorden: er zijn drie manieren waarop een laselektrode kan worden bekleed. Hierdoor onderscheiden we cellulose laselektroden, rutiel laselektroden en basische laselektroden. Hieronder wordt per alinea steeds een belangrijke soort van bekleding, inclusief de voordelen en eventuele nadelen ervan, beschreven.

Cellulose elektroden

Hierbij praten we over met cellulose beklede laselektroden. Deze cellulose (houtmeel) is aan de elektrode toegevoegd om een spuitende boog te veroorzaken. Deze boog zorgt vervolgens in korte tijd voor een diepe inbranding in het materiaal. Wanneer er neergaand gelast dient te worden, bijvoorbeeld rond naden in pijpleidingen, worden deze cellulose laselektroden vaak ingezet. Even voor de goede orde, deze manier van totstandkoming van een lasverbinding brengt de volgende voordelen met zich mee:

• De snelheid van lassen is zeer hoog.

• Dit lasproces kun je in alle posities uitvoeren.

• Je kunt hiermee grotere lasopeningen overbruggen.

• Er wordt diep in het materiaal gelast. Ideaal voor pijpleidingen, waarbij corrosie voorkomen moet worden.

Voor de volledigheid benoemen we natuurlijk ook de nadelen die lassen met cellulose laselektroden met zich meebrengt:

• Er is sprake van vorming van veel rook en spatten. Extra bescherming van de lasser is dus noodzakelijk.

• Er bestaat een risico op koudscheuren in verband met het hoge waterstofgehalte.

Rutiel elektroden

Ook rutiel laselektroden zijn geschikt voor neergaand, verticaal lassen. Deze elektroden bevatten hoge gehaltes aan titaniumoxide en siliciumdioxide. Van alle laselektroden wordt rutiel waarschijnlijk het vaakst toegepast. Er zijn dan ook vele toepassingen mogelijk wanneer je gebruikmaakt van rutiel elektroden. We kunnen dan ook moeiteloos een opsomming van voordelen van werken met rutiel laselektroden opstellen:

• Dit is een gebruiksvriendelijke laselektrode. Je kunt deze elektrode gemakkelijk ontsteken en het lasproces is in alle posities uit te voeren. 

• Gebruikmakende van een rutiel elektrode vloeit het te lassen materiaal goed en soepel aan.

• Er is niet veel sprake van spatten. Dit dankzij de lasboog die aan de zachte kant is.

• De mechanische sterkte van het gelaste materiaal is na afloop in orde.

• De slaklossing is goed.

• Rutiel laselektroden zijn verkrijgbaar in een grote diversiteit aan vormen, afmetingen en diameters.

Laselektroden

Basische laselektroden

Als er iets is waar basische elektroden zich mee onderscheiden, dan is het wel door de slak die snel stolt. Mede hierdoor wordt het mogelijk gemaakt in alle posities te lassen. Deze slak, die uit de bekleding van de elektrode afkomstig is, biedt bovendien bescherming aan het smeltbad. Basisch beklede laselektroden beschikken over een hoog gehalte aan calciumfluoride en krijt. Lassen met basische elektroden biedt je als gebruiker of als afnemer de volgende pluspunten:

• Het materiaal van deze elektroden is erg zuiver. Zo is ook het gehalte aan zuurstof erg laag. De mechanische eigenschappen van het eindresultaat zijn dan ook erg goed.

• Je kunt het eindresultaat een zeer laag gehalte aan waterstof laten hebben.

• Bij constructies die kunnen worden blootgesteld aan fikse eigenspanningen kan dit lasmetaal een goede vorm van zekerheid bieden.

• Je kunt hiermee in alle posities lassen.

• Het lasbad waarmee je werkt is dikwijls schoon en zuiver, waardoor het voor de lasser prettig werken is.

Bij het werken met basisch beklede laselektroden zijn er ook enkele (potentiële) minpunten te noemen. Belangrijk is om hiervan op de hoogte te zijn voor je de keuze maakt al dan niet deze elektroden te gaan gebruiken. Afijn, dit zijn de minder sterke punten van basische elektroden:

• Lassen met basische laselektroden leidt tot lasresultaten met ruwe, grove structuren. Doorgaans wordt dit niet als echt fraai beschouwd. Rutiel elektroden leiden wat dat betreft tot mooiere resultaten. 

• Basische elektroden zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor tocht en vocht of water. Hier dien je rekening mee te houden bij de opslag en met de verpakking.

• Werken met deze elektroden is niet gemakkelijk. Enige ervaring in de lasserij is dan ook gewenst voordat je hieraan begint. 

• De slak is naderhand niet gemakkelijk te verwijderen.

Twijfels? Ga in zee met een veelzijdige lasspecialist

Heb je als bedrijf of als particulier een kleine of grotere lasopdracht die je het liefst in eigen beheer wenst uit te voeren, laat je dan zeker vooraf goed informeren. Lassen is een specialistische aangelegenheid, eentje waarbij bovendien de veiligheid soms in het geding kan zijn. Bovendien is laswerk naderhand in principe definitief. Voor je aan de slag gaat kun je dan ook het best advies opdoen bij een lasspecialist die alle facetten van het vak beheerst en alle (veelgebruikte) te kopen lasmaterialen door en door kent.